ideały nie istnieją, tylko dlatego że ludzie w nie nie wierzą...